Chi tiết về Tác giả

Trọng, Nguyễn Đức

  • S. 50 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
    Hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF