Chi tiết về Tác giả

Lệnh, Nguyễn Đức

 • S. 7 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Quyền chọn tiền tệ - Công cụ hạn chế rủi ro hối đoái đối với các doanh nghiệp xuất khẩu
  Tóm tắt  PDF
 • S. 9 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Vài nét về hoạt động của các tổ chức tín dụng phi ngân hàng trên địa bàn TP.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Dịch vụ thẻ ATM tại các khu công nghiệp – khu chế xuất trên địa bàn Tp.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 13 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Phát triển dịch vụ ngân hàng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và một số vấn để đặt ra cần quan tâm
  Tóm tắt  PDF
 • S. 14 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Những kết quả đạt được và các yếu tố thúc đẩy hoạt động của các ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tp. Hồ Chí Minh năm 2006
  Tóm tắt  PDF
 • S. 30 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Tác động của lạm phát – Bài học kinh nghiệm đối với các ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 32 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Đường dây nóng – Một giải pháp quản lý hoạt động ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 42 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Quản lý hiệu quả nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài trên địa bàn TpHCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 60 (2011) - Công nghệ ngân hàng
  Hoạt động ngân hàng năm 2011 – Tác động và xu hướng phát triển
  Tóm tắt  PDF