Chi tiết về Tác giả

Văn Tuấn, Ngô

 • S. 138 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
  Tiêu chí nhận diện và quy tắc đánh giá D-SIBs theo Ủy ban Basel
  Tóm tắt  PDF
 • S. 148 (2018) - CHỦ ĐỀ NÓNG
  Chất lượng dịch vụ khu công nghiệp dưới góc nhìn của nhà đầu tư nước ngoài
  Tóm tắt  PDF
 • S. 162 (2019) - BÀI VIẾT
  Các yếu tố tác động đến sự hài lòng khách hàng về chất lượng dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Bidv Chi nhánh Đồng Nai
  Tóm tắt  PDF