Chi tiết về Tác giả

Chính, Ngô Mạnh

  • S. 76 (2012) - Công nghệ ngân hàng
    Đề xuất xác định đối tượng tái cấu trúc ngân hàng
    Tóm tắt  PDF
  • S. 78 (2012) - Công nghệ ngân hàng
    Ngăn chặn tình trạng xâm tiêu, chiếm dụng vốn ở Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Đồng Nai
    Tóm tắt  PDF