Chi tiết về Tác giả

Linh, Mai Thị Trúc

  • S. 91 (2013) - Chủ đề
    Sở hữu chéo và cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF