Chi tiết về Tác giả

Thị Thúy Hằng, Lê

  • S. 145 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Kiểm định tác động của tỷ giá usd/cny đến các yếu tố kinh tế vĩ mô của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF