Chi tiết về Tác giả

Thị Hồng Minh, Lê

 • S. 136 (2017) - TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
  Hội nhập tài chính của các nước Đông Nam Á với thế giới: phân tích thông qua mối quan hệ giữa các thị trường chứng khoán
  Tóm tắt  PDF
 • S. 142+143 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
  Ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Âm lịch đến thị trường chứng khoán Việt Nam và các quốc gia châu Á
  Tóm tắt  PDF
 • S. 149 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
  Ảnh hưởng của cú sốc dầu lên tỷ giá hối đoái tại các quốc gia Đông Nam Á – tiếp cận theo mô hình chuyển đổi trạng thái Markov
  Tóm tắt  PDF