Chi tiết về Tác giả

Phan Thị Diệu Thảo, Lê

  • S. 145 (2018) - NHỮNG VẤN ĐỀ KINH TẾ VĨ MÔ
    Kiểm định tác động của tỷ giá usd/cny đến các yếu tố kinh tế vĩ mô của Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 152 (2018) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Yếu tố tác động đến nợ xấu của các ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam
    Tóm tắt  PDF