Chi tiết về Tác giả

Khương Ninh, Lê

  • S. 136 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Rủi ro trong cho vay doanh nghiệp: nghiên cứu tại các chi nhánh Vietcombank ở Đồng bằng Sông Cửu Long trong thời kỳ khủng hoảng
    Tóm tắt  PDF
  • S. 160 (2019) - BÀI VIẾT
    Ảnh hưởng của hạn chế tín dụng đến năng suất lúa của nông hộ ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF