Chi tiết về Tác giả

Hùng, Lê

  • S. 22+23 (2008) - Chủ đề
    Huy động vốn cho đầu tư phát triển kinh tế sau một năm Việt Nam gia nhập WTO
    Tóm tắt  PDF
  • S. 44 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Chính sách tài chính, tiền tệ trước những tác động mới của nền kinh tế
    Tóm tắt  PDF