Chi tiết về Tác giả

Hải, Lê Văn

  • S. 3 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
    Tình trạng đô la hóa ở Việt Nam và những giải pháp khắc phục.
    Tóm tắt  PDF
  • S. 21 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
    Kiều hối và điều hành chính sách tiền tệ
    Tóm tắt  PDF