Chi tiết về Tác giả

Diềm, Lê Thị Thu

  • S. 76 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Khả năng trả nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ
    Tóm tắt  PDF
  • S. 128 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Châu Á - Thái Bình Dương
    Tóm tắt  PDF