Chi tiết về Tác giả

Thảo, Lê Phan Thị Diệu

 • S. 8 (2006) - Nghiên cứu trao đổi
  Đô la hóa nền kinh tế - Một thách thức lớn cho hoạt động quản lý ngoại hối hiện nay
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2006) - Chủ đề
  Những đổi mới trong điều hành chính sách tỷ giá ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 22+23 (2008) - Chủ đề
  Điều hành tỷ giá trong tiến trình hội nhập dịch vụ tài chính ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 36 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Khủng hoảng tài chính Mỹ - Kinh nghiệm cho hoạt động ngân hàng của Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 37 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Khủng hoảng tài chính Mỹ - Kinh nghiệm cho hoạt động ngân hàng của Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 46+47 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  "Bộ ba bất khả thi” trong điều hành chính sách tiền tệ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 54 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Cải thiện cán cân thương mại bằng tỷ giá – Kỳ vọng và kết quả.
  Tóm tắt  PDF
 • S. 63 (2011) - Đầu tư tài chính
  Thiết lập mô hình quyền chọn cổ phiếu tại thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 91 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn sử dụng Internet Banking của khách hàng khu vực Tây Nam Bộ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 102 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Hiệu ứng truyền dẫn lãi suất: Ứng dụng mô hình hiệu chỉnh sai số ECM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 116 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Kiểm định tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 120 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Xếp hạng các mô hình VaR trong dự báo rủi ro danh mục
  Tóm tắt  PDF
 • S. 129 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Quốc tế hóa nhân dân tệ và tác động của nó đến an ninh tài chính Việt Nam
  Tóm tắt  PDF