Chi tiết về Tác giả

Hùng, Lê Ngọc

  • S. 3 (2005) - Công nghệ ngân hàng
    Quỹ đầu tư chứng khoán – Góc nhìn từ nhà đầu tư
    Tóm tắt  PDF
  • S. 77 (2012) - Đầu tư tài chính
    Chứng chỉ lưu ký toàn cầu (GDR) công cụ huy động vốn mới tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF