Chi tiết về Tác giả

Ninh, Lê Khương

 • S. 28 (2008) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Giảm lạm phát bằng niềm tin
  Tóm tắt  PDF
 • S. 43 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Quy hoạch “treo” và giá đất vùng ven đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF
 • S. 44 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Quy hoạch “treo” và giá đất vùng ven đô thị ở đồng bằng sông Cửu Long. (tiếp theo)
  Tóm tắt  PDF
 • S. 48 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Quyền chọn thực – Quan điểm đầu tư hiện đại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 53 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Ảnh hưởng của thông tin bất đối xứng và hạn chế tín dụng đến đầu tư của doanh nghiệp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 55 (2010) - Công nghệ ngân hàng
  Xác định giá trị của cơ hội đầu tư theo quan điểm quyền chọn thực bằng cách sử dụng công thức Black – Scholes
  Tóm tắt  PDF
 • S. 60 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Phân tích các yếu tố quyết định lượng vốn vay tín dụng chính thức của hộ nông dân ở An Giang
  Tóm tắt  PDF
 • S. 63 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Lợi ích của chia sẻ thông tin tín dụng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 67 (2011) - Nghiên cứu trao đổi
  Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp ở đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF
 • S. 70+71 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Lợi ích của hụi và quyết định tham gia hụi của người dân An Giang
  Tóm tắt  PDF
 • S. 73 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF
 • S. 76 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Khả năng trả nợ vay ngân hàng của doanh nghiệp ở thành phố Cần Thơ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 84 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Tín dụng thương mại: Trường hợp mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ ở An Giang
  Tóm tắt  PDF
 • S. 97 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Ảnh hưởng của cạnh tranh đến đầu tư của doanh nghiêp dân doanh ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF
 • S. 104 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Lợi nhận và quyết định đầu tư trong điều kiện không chắc chắn của thị trường: Nghiên cứu thực nghiệm về doanh nghiệp dân doanh ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF
 • S. 111 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Khoảng cách địa lý, thông tin bất đối xứng và hạn chế tín dụng: Trường hợp nông hộ ở ĐBSCL
  Tóm tắt  PDF
 • S. 115 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Tín dụng ngân hàng, tín dụng thương mại và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nông nghiệp ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 124 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Lãi suất mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF