Chi tiết về Tác giả

Nam, Lê Hồng

  • S. 6 (2005) - Công nghệ ngân hàng
    Những khó khăn của các tổ chức tín dụng khi thực hiện việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ
    Tóm tắt  PDF
  • S. 12 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Hiệu quả của việc kêu gọi đầu tư nước ngoài – Những vấn đề cần xem lại
    Tóm tắt  PDF