Chi tiết về Tác giả

Ngọc, Lâm Thị Bích

  • S. 73 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
    Rủi ro tín dụng trong cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa tại các chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF