Chi tiết về Tác giả

Anh, Kim

 • S. 33 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Nợ xấu bất động sản liệu có gây bất ổn cho hệ thống ngân hàng?
  Tóm tắt  PDF
 • S. 42 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Để tránh nguy cơ rủi ro thanh khoản
  Tóm tắt  PDF
 • S. 53 (2010) - Đầu tư tài chính
  Mục tiêu ổn định thị trường bất động sản còn nhiều khó khăn
  Tóm tắt  PDF
 • S. 57 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Bàn về đề án quỹ an toàn hệ thống Quỹ Tín dụng nhân dân
  Tóm tắt  PDF