Chi tiết về Tác giả

Thị Thúy Vy, Huỳnh

  • S. 137 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Mối liên kết giữa tỷ giá hối đoái và giá chứng khoán tại Việt Nam: bằng chứng từ phép biến đổi Wavelet
    Tóm tắt  PDF