Chi tiết về Tác giả

Thảo, Huỳnh Thị Hương

 • S. 28 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Tăng cường năng lực giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 37 (2009) - Đầu tư tài chính
  Hoạt động của các Quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết tại thị trường chứng khoán Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 123 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của dịch vụ ngân hàng quốc tế đến hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF