Chi tiết về Tác giả

Thảo, Huỳnh Phạm Dạ

  • S. 74 (2012) - Công nghệ ngân hàng
    Vài suy nghĩ về mô hình xử lý tập trung trong nghiệp vụ tín dụng chứng từ tại Vietinbank
    Tóm tắt  PDF