Chi tiết về Tác giả

Thọ, Huỳnh Hữu

  • S. 104 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
    Lợi nhận và quyết định đầu tư trong điều kiện không chắc chắn của thị trường: Nghiên cứu thực nghiệm về doanh nghiệp dân doanh ở Đồng bằng sông Cửu Long
    Tóm tắt  PDF
  • S. 111 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Khoảng cách địa lý, thông tin bất đối xứng và hạn chế tín dụng: Trường hợp nông hộ ở ĐBSCL
    Tóm tắt  PDF