Chi tiết về Tác giả

Quế, Hoàng Xuân

 • S. 15 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Giải pháp vốn tín dụng ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 20 (2007) - Đầu tư tài chính
  Phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 21 (2007) - Nghiên cứu trao đổi
  Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam chưa phản ánh thực chất nợ xấu của NHTM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 24 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Điều hành chính sách tiền tệ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát
  Tóm tắt  PDF
 • S. 25 (2008) - Nghiên cứu trao đổi
  Xử lý mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát trong điều hành chính sách tiền tệ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 44 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Kích thích tăng trưởng và kiềm chế lạm phát
  Tóm tắt  PDF
 • S. 48 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Chính sách tài chính – tiền tệ trong vai trò kích thích tăng trưởng kinh tế
  Tóm tắt  PDF