Chi tiết về Tác giả

Điệp, Hoàng Thị

  • S. 19 (2007) - Công nghệ ngân hàng
    Tập đoàn tài chính ngân hàng – Qui mô nào hiệu quả
    Tóm tắt  PDF