Chi tiết về Tác giả

Thảo, Hoàng Thị Phương

 • S. 87 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Chất lượng dịch vụ ngân hàng thương mại và sự hài lòng của khách hàng tổ chức
  Tóm tắt  PDF
 • S. 106+107 (2015): 106+107 - Nghiên cứu trao đổi
  Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định mua lại cổ phần của các doanh nghiệp niêm yết tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 115 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Tính độc lập của hội đồng quản trị và thành quả công ty
  Tóm tắt  PDF