Chi tiết về Tác giả

Định, Hoàng Quốc

  • S. 27 (2008) - Công nghệ ngân hàng
    Quan hệ khách hàng – ngân hàng trong giai đoạn hiện nay và đòi hỏi từ phía khách hàng về dịch vụ ngân hàng
    Tóm tắt  PDF