Chi tiết về Tác giả

Khánh, Hoàng Công Gia

 • S. 37 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Những yếu tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn cơ chế tỷ giá
  Tóm tắt  PDF
 • S. 46+47 (2010) - Công nghệ ngân hàng
  Cơ chế lãi suất cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 80 (2012) - Nghiên cứu trao đổi
  Ổn định thị trường vàng miếng ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 86 (2013) - Chủ đề
  Đánh giá hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 86 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Kinh nghiệm tổ chức giao dịch vàng tài khoản ở các nước và khuyến nghị cho Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 117 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Nghiên cứu mối quan hệ liên kết của thị trường chứng khoán các quốc gia ASEAN
  Tóm tắt  PDF
 • S. 121 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Đánh giá mức độ đáp ứng tiêu chuẩn BASEL II của chỉ tiêu tỷ lệ an toàn vôn theo quy định của Việt Nam
  Tóm tắt  PDF