Chi tiết về Tác giả

Quang, Hồ Nhựt

  • S. 45 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
    Đầu tư trực tiếp nước ngoài và sự mất cân đối trong tăng trưởng công nghiệp giữa các vùng tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF