Chi tiết về Tác giả

Mạnh Hùng, Hà

  • S. 130+131 (2017) - MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ VÀ KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH
    Khủng hoảng tài chính Mỹ: giả thuyết nguyên nhân và bài học
    Tóm tắt  PDF