Chi tiết về Tác giả

Dũng, Hà Văn

  • S. 19 (2007) - Đầu tư tài chính
    Việt Nam – Góc nhìn của các nhà đầu tư Nhật Bản
    Tóm tắt  PDF
  • S. 111 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro trong cho vay đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ
    Tóm tắt  PDF