Chi tiết về Tác giả

Hữu Tuyến, Dương

  • S. 139 (2017) - KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
    Mối quan hệ giữa khả năng đổi mới và hiệu suất logistics của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF
  • S. 149 (2018) - CHỦ ĐỀ NÓNG
    Nghiên cứu mối quan hệ giữa khả năng đổi mới trong cung cấp dịch vụ logistics và phát triển thị trường của doanh nghiệp logistics tại Việt Nam
    Tóm tắt  PDF