Chi tiết về Tác giả

Hơn, Cao Văn

 • S. 70+71 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Lợi ích của hụi và quyết định tham gia hụi của người dân An Giang
  Tóm tắt  PDF
 • S. 84 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Tín dụng thương mại: Trường hợp mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ ở An Giang
  Tóm tắt  PDF
 • S. 111 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Khoảng cách địa lý, thông tin bất đối xứng và hạn chế tín dụng: Trường hợp nông hộ ở ĐBSCL
  Tóm tắt  PDF
 • S. 124 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Lãi suất mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long
  Tóm tắt  PDF