Chi tiết về Tác giả

Quang Tín, Bùi

  • S. 135 (2017) - THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ TÀI CHÍNH
    Bảo vệ người vay tiền tại các ngân hàng thực hiện sáp nhập và hợp nhất
    Tóm tắt  PDF