Chi tiết về Tác giả

Trịnh, Bùi Văn

  • S. 54 (2010) - Công nghệ ngân hàng
    Nhân tố nào ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của người Chăm
    Tóm tắt  PDF
  • S. 123 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
    Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận vốn ngân hàng của các hộ trồng cây ăn trái tại tỉnh Vĩnh Long
    Tóm tắt  PDF