Chi tiết về Tác giả

Thái, Bùi Văn

  • S. 110 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
    Một số yếu tố tác động đến độ nhạy dòng tiền đầu tư của các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
    Tóm tắt  PDF