Chi tiết về Tác giả

Phương, Bùi Khắc Hoài

  • S. 86 (2013) - Chủ đề
    Kinh nghiệm cho Việt Nam từ tái cấu trúc các ngân hàng thương mại tại Hàn Quốc và Trung Quốc
    Tóm tắt  PDF
  • S. 96 (2014) - Chủ đề
    Xử lý nợ xấu của các ngân hàng thương mại Việt Nam qua Công ty Quản lý tài sản
    Tóm tắt  PDF