Chi tiết về Tác giả

Anh, Bùi Diệu

 • S. 4 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Đưa hợp đồng bảo hiểm nhân thọ vào danh mục tài sản bảo đảm vay vốn ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 10 (2006) - Chủ đề
  Cơ chế tín dụng của Ngân hàng Việt Nam: 55 năm hình thành và phát triển
  Tóm tắt  PDF
 • S. 13 (2006) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Trao đổi về một số nội dung trong phân tích tài chính doanh nghiệp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 16 (2007) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Cho vay theo dòng tiền và khả năng vận dụng vào thực tế
  Tóm tắt  PDF
 • S. 53 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Suy nghĩ về vấn đề đo lường rủi ro danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 56 (2010) - Công nghệ ngân hàng
  Danh mục cho vay & những lưu ý cần thiết khi thiết kế danh mục cho vay tại các ngân hàng thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 77 (2012) - Công nghệ ngân hàng
  Vốn kinh tế và khả năng chịu rủi ro của ngân hàng thương mại
  Tóm tắt  PDF
 • S. 92 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Rủi ro tập trung trên danh mục tín dụng và vấn đề đặt ra cho ngân hàng thương mại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF