Chi tiết về Tác giả

Vũ, Đinh Hoài

  • S. 53 (2010) - Công nghệ ngân hàng
    Ứng dụng quyền chọn thực trong thẩm định dự án đầu tư
    Tóm tắt  PDF