Chi tiết về Tác giả

Thị Phi Hoài, Đỗ

  • S. 139 (2017) - KỶ NIỆM NGÀY DOANH NHÂN VIỆT NAM
    Ngành chăn nuôi gia cầm Việt Nam trong bối cảnh thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới
    Tóm tắt  PDF