Chi tiết về Tác giả

Nghĩa, Đỗ Trọng

  • S. 10 (2006) - Công nghệ ngân hàng
    Những bất hợp lý khi xác định thời hạn cho vay vốn lưu động bằng thời gian quay vòng vốn lưu động
    Tóm tắt  PDF