Chi tiết về Tác giả

Tuấn, Đỗ Thiên Anh

 • S. 12 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Công ty đăng ký thông tin tín dụng tư nhân:Sự lựa chọn trong một thị trường tài chính cạnh tranh
  Tóm tắt  PDF
 • S. 41 (2009) - Nghiên cứu trao đổi
  Chống suy giảm kinh tế lấy đầu tư và đổi mới công nghệ làm mũi đột kích
  Tóm tắt  PDF
 • S. 49 (2010) - Nghiên cứu trao đổi
  Bàn tiếp về một ngân hàng trung ương độc lập ở Việt Nam
  Tóm tắt  PDF