Chi tiết về Tác giả

Cường, Đặng Văn

 • S. 104 (2014) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của chi tiêu công đến giảm nghèo: Tiếp cận dữ liệu chuỗi tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 110 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Quy mô chính phủ, nền dân chủ và tham nhũng ở các quốc gia ASEAN + 6
  Tóm tắt  PDF
 • S. 114 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của viện trợ nước ngoài đến tăng trưởng kinh tế ở các quốc gia đang phát triển
  Tóm tắt  PDF
 • S. 118 +119 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của tự do kinh tế và dân chủ đến tham nhũng tại các quốc gia đang phát triển
  Tóm tắt  PDF
 • S. 128 (2016) - Nghiên cứu trao đổi
  Tác động của sự phát triển thị trường tài chính đến FDI tại các nước ASEAN
  Tóm tắt  PDF