Chi tiết về Tác giả

Tân, Đặng Đình

 • S. 4 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Góp ý thêm về chương trình đào tạo Khoa Hệ thống thông tin kinh tế trường Đại học Ngân hàng Tp.HCM
  Tóm tắt  PDF
 • S. 5 (2005) - Nghiên cứu trao đổi
  Tản mạn về CIO ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 6 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Vấn đề kiểm soát năng lực hoạt động liên tục của các hệ thống thông tin ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 7 (2005) - Công nghệ ngân hàng
  Hệ thống thông tin ngân hàng và tính hữu hiệu, hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ
  Tóm tắt  PDF
 • S. 11 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Cần có định hướng thiết lập hệ thống xếp hạng tín nhiệm nội bộ trong các tổ chức tín dụng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 12 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Sổ tay giao dịch ngân hàng? Cam kết đảm bảo cho hoạt động giao dịch ngân hàng công bằng, minh bạch
  Tóm tắt  PDF
 • S. 13 (2006) - Công nghệ ngân hàng
  Giới thiệu bộ phận phần mềm thực hành nghiệp vụ ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 16 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Đạo đức kinh doanh ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 18 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Thị trường giao dịch bằng ATM/POS – Đã có lời giải
  Tóm tắt  PDF
 • S. 19 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Trao đổi thêm về việc nghiên cứu, đánh giá hệ thống kiểm soát nội bộ tại ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 21 (2007) - Công nghệ ngân hàng
  Core Banking - Những vấn đề cần quan tâm
  Tóm tắt  PDF
 • S. 26 (2008) - Công nghệ ngân hàng
  Trả lương qua ngân hàng – những bất cập và giải pháp
  Tóm tắt  PDF
 • S. 41 (2009) - Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng
  Cần sớm xây dựng khuôn khổ kế toán và kiểm toán đối với các giao dịch điện tử
  Tóm tắt  PDF
 • S. 49 (2010) - Công nghệ ngân hàng
  Khả năng hoạt động liên tục khi kiểm toán báo cáo tài chính các ngân hàng
  Tóm tắt  PDF
 • S. 84 (2013) - Nghiên cứu trao đổi
  Một số nhân tố ảnh hưởng đến tính kịp thời của báo cáo tài chính của các công ty niêm yết tại Việt Nam
  Tóm tắt  PDF
 • S. 109 (2015) - Nghiên cứu trao đổi
  Kiểm toán liên tu5cc - Giải pháp khắc phục những hạn chế đối với hoạt động kiểm toán nội bộ của các ngân hàng
  Tóm tắt  PDF