S. 99 (2014)

Mục lục

Chủ đề

Hoạt động của Quỹ bảo lãnh tín dụng trên địa bàn TP.HCM Tóm tắt PDF
Hà Văn Dương 3
Hoạt động bảo lãnh ngân hàng tại BIDV Bình Dương Tóm tắt PDF
Lê Thị Mận, Phan Trọng Nghĩa 9

Nghiên cứu trao đổi

Một góc nhìn khoa học về sự thoát đáy của nền kinh tế Tóm tắt PDF
Lý Hoàng Ánh, Nguyễn Ngọc Thạch 14
Ảnh hưởng của kế toán dồn tích đến tính bền vững của lợi nhuận kế toán tại các doanh nghiệp niêm yết Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Thu Hằng, Nguyễn Mạnh Hiệp, Nguyễn Thị Thanh Loan 23
Mối quan hệ giữa thị trường tài chính phái sinh và tăng trưởng kinh tế Tóm tắt PDF
Võ Hồng Đức, Huỳnh Văn Sơn 29
Nới lỏng định lượng và lạm phát mục tiêu trên thế giới - Bài học cho Việt Nam Tóm tắt PDF
Trầm Thị Xuân Hương, Võ Xuân Vinh, Nguyễn Phúc Cảnh 40
Đề xuất bổ sung hai giải pháp về thống nhất kết quả thẩm định giá trị bất động sản Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Vinh 48
Mối quan hệ giữa mức xếp hạng quản trị công ty và giá trị của công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM Tóm tắt PDF
Trần Nhân Phúc 56