S. 25 (2008)

Mục lục

Nghiên cứu trao đổi

Xử lý mối quan hệ tăng trưởng kinh tế và kiềm chế lạm phát trong điều hành chính sách tiền tệ Tóm tắt PDF
Hoàng Xuân Quế 4
Thu hút kiều hối về Việt Nam kết hợp tổng lực của cả xã hội Tóm tắt PDF
Nguyễn Thanh Tuyền 6
Liên kết các ngân hàng thương mại Việt Nam? Tóm tắt PDF
Vũ Thị Hải Minh 9
Mô hình hỗ trợ tín dụng cho phát triển hoạt động của hợp tác xã Tóm tắt PDF
Trần Văn Thiện 13
Quản lý vốn tự có tại các ngân hàng thương mại cổ phần TP.HCM Tóm tắt PDF
Nguyễn Quốc Khánh 15
Vôn cho phát triển kinh tế vùng Tây Nguyên. Thành công, hạn chế và giải pháp khắc phục Tóm tắt PDF
Nguyễn Mạnh Hùng 19

Công nghệ ngân hàng

Marketing quan hệ trong hoạt động ngân hàng Tóm tắt PDF
Trịnh Quốc Trung 24
Ngân hàng thương mại Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh bằng sự khác biệt Tóm tắt PDF
Lê Đức Nguyên 29
Mối quan hệ giữa thư tín dụng và các hợp đồng liên quan Tóm tắt PDF
Nguyễn Phước Kinh Kha 32
Vietcombank định hướng phát triển ngân hàng bán lẻ thuận lợi và thách thức Tóm tắt PDF
Nguyễn Lê Hoàng Phượng 35
Làm rõ các thông tin về công cụ tài chính của các ngân hàng thương mại Tóm tắt PDF
Nguyễn Thị Thu Hiền 39

Diễn đàn Tài chính - Ngân hàng

Kiềm chế lạm phát cần có sự kết hợp giải pháp “Tây y và Đông y” – “ngắn hạn và dài hạn” Tóm tắt PDF
Trần Hoàng Ngân 44
Sử dụng có hiệu quả các biện pháp kiềm chế lạm phát năm 2008 Tóm tắt PDF
Châu Đình Phương 47
Tiền tệ không phải nguyên nhân duy nhất gây nên lạm phát cao của Việt Nam Tóm tắt PDF
Phạm Thị Nguyệt 50
Đôi điểu suy nghĩ về chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Tóm tắt PDF
Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 51

Đầu tư tài chính

Vn-Index tháng 3/2008: lần đầu tiên giảm biên độ giao dịch chứng khoán Tóm tắt PDF
Thùy Dung 53
Cần có lộ trình công khai, minh bạch thông tin tài chính của doanh nghiệp Việt Nam Tóm tắt PDF
Văn Tạo 55