Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 142+143 (2018)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Ảnh hưởng của kỳ nghỉ Tết Âm lịch đến thị trường chứng khoán Việt Nam và các quốc gia châu Á

Lê Thị Hồng Minh, Trương Ngọc Sơn

Tóm tắt


Nghiên cứu này nhằm mục đích tìm hiểu tác động của kỳ nghỉ Tết Âm lịch đối với lợi nhuận chứng khoán (LNCK) trên các thị trường chứng khoán (TTCK) của một số quốc gia châu Á. Bằng việc sử dụng hai mô hình ARMA(1,1)-GARCH(1,1) và ARMA(1,1)-GARCH(1,1)-M cho chín quốc gia (Việt Nam, Malaysia, Hồng Kông, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Singapore, Trung Quốc, Ấn Độ) trong giai đoạn từ ngày 05/01/2005 đến ngày 22/02/2016, kết quả cho thấy, hiệu ứng kỳ nghỉ Tết Âm lịch tồn tại ở năm quốc gia là Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản, Hồng Kông, Đài Loan. Trong đó, hiệu ứng trước kỳ nghỉ Tết Âm lịch tồn tại ở ba quốc gia là Việt Nam, Malaysia, Nhật Bản và hiệu ứng sau kỳ nghỉ Tết Âm lịch tồn tại ở hai quốc gia là Hồng Kông và Đài Loan. Sự thay đổi bất thường trong LNCK không phải là phần thưởng từ sự gia tăng rủi ro mà được giải thích bằng hiệu ứng kỳ nghỉ Tết Âm lịch.

Toàn văn: PDF