Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 136 (2017)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Hội nhập tài chính của các nước Đông Nam Á với thế giới: phân tích thông qua mối quan hệ giữa các thị trường chứng khoán

Lê Thị Hồng Minh, Hoàng Thị Phương Anh, Nguyễn Bùi Hạnh Duyên

Tóm tắt


Mục tiêu của bài nghiên cứu này là kiểm định mối quan hệ hội nhập tài chính (HNTC) giữa các thị trường chứng khoán (TTCK) của sáu quốc gia Đông Nam Á (Việt Nam, Thái Lan, Philippines, Malaysia, Indonesia và Singapore) và các TTCK phát triển (Mỹ, Anh, Đức, Nhật Bản và Trung Quốc) trong giai đoạn từ tháng 01/2001 đến tháng 12/2015. Bằng việc sử dụng phương pháp kiểm định đường bao (Bounds test), kết hợp với mô hình hiệu chỉnh sai số (ECM) dựa trên cách tiếp cận mô hình phân phối trễ tự hồi quy (ARDL), kết quả nghiên cứu tìm thấy mối quan hệ cả trong ngắn hạn lẫn dài hạn giữa các TTCK phát triển và các TTCK Đông Nam Á, đặc biệt TTCK Trung Quốc thể hiện rõ nét mối quan hệ hội nhập toàn cầu. 

Toàn văn: PDF