Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 127 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Biến động giá trị tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Bùi Hữu Phước, Phạm Thị Thu Hồng, Ngô Văn Toàn

Tóm tắt


Biến động giá trị tài sản của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Toàn văn: PDF