Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 124 (2016)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Lãi suất mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

Lê Khương Ninh, Cao Văn Hơn

Tóm tắt


Lãi suất mua chịu vật tư nông nghiệp của nông hộ trồng lúa ở Đồng bằng sông Cửu Long

Toàn văn: PDF