Tạp chí Kinh tế và Ngân hàng châu Á, S. 115 (2015)

Cỡ chữ:  Nhỏ  Vừa  Lớn

Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn kỳ hạn nợ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngô Văn Toàn, Phạm Thị Thu Hồng

Tóm tắt


Các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn kỳ hạn nợ của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Toàn văn: PDF